Midwinterhoorngroep De Dijkbloazers

Privacy Statement

Privacy statement

De Stichting Dijkbloazers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, ten behoeve van haar Midwinterhoornblaasgroep De Dijkbloazers, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Stichting De Dijkbloazers,  p/a Postweg 62, 6741 BC Lunteren, web:  : www.dijkbloazers.nl , e-mail,  info@dijkbloazers.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel

De Stichting Dijkbloazers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  De Stichting Dijkbloazers gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen in het kader van de dienst die wij elkaar over en weer verlenen. Van bezoekers van de website van de Stichting Dijkbloazers worden geen gegevens vastgelegd.

Tijdens optredens en demo’s worden niet alleen foto's van de Midwinterhoornblaasgroep De Dijkbloazers gemaakt, maar ook sfeerimpressies. Op deze sfeerimpressies zijn ook personen, zijnde niet leden van onze Midwinterhoornblaasgroep, zichtbaar. De Stichting Dijkbloazers vraagt voorafgaand aan plaatsing op de website niet expliciet toestemming voor het plaatsen van dit fotomateriaal en het overige gebruik hiervan. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing en/of gebruik van fotomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit kenbaar maken bij onze secretaris via ons e-mailadres info@dijkbloazers.nl  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via onze contactpersonen zoals vermeld op onze website www.dijkbloazers.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Dijkbloazers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Dijkbloazers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Dijkbloazers verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Dijkbloazers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Dijkbloazers.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze secretaris bereikbaar via info@dijkbloazers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd persoonlijk aan de secretaris worden gericht.  De Stichting Dijkbloazers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Dijkbloazers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@dijkbloazers.nl . 

Melden datalekken

Het vermoeden van datalekken kan gemeld worden bij de secretaris van de Stichting Dijkbloazers via info@dijkbloazers.nl of mondeling bij de secretaris. De secretaris zorgt i.o.m. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lunteren, 1 december 2018

Stichting Dijkbloazers

Het Bestuur

Nieuwe reacties

09.10 | 21:14

Goedenavond Jannie, Fijn dat je wilt komen oefenen. We hebben wel ...

09.10 | 17:05

Hallo, Ik kom graag oefenen. Heb alleen geen midwinterhoorn....

29.11 | 09:06

Beste Kristiaan, jazeker, midwinterhoorns worden ook van populierenhout gemaakt.

27.11 | 08:48

Bedankt voor de uitleg, erg interessant. Worden midwinterhoorn...