Moet je horen ...

Formele bijschrijving Midwinterhoornbouwen in de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland op 1 december 2018

De midwinterhoorn is onmisbaar voor het jaarlijkse midwinterhoorn blazen. Het individueel of in groepen om beurten blazen op een houten hoorn, binnen de periode van de eerste Adventszondag tot en met Drie Koningen op 6 januari, de midwinter- of Kerstperiode. De bedoeling van het blazen is het verdrijven van het donker (het slechte) en het oproepen  dan wel het aankondigen van het komende licht (het goede)

 

Blazers en ambachtslieden maken de midwinterhoorn, met een lengte van 120 centimeter  tot ca. 150 centimeter, op traditionele wijze van een dikke tak of een stammetje.  De hoorn bestaat uit twee uitgeholde helften hiervan, die weer aaneen gelijmd zijn of bijeen gehouden worden door bandjes. Het bouwen bestaat uit een aantal logisch opeenvolgende stappen en vergt handvaardigheden met specifieke handgereedschappen.  Een bouwer kan een goed klinkende midwinterhoorn bouwen die aan eisen  voldoet volgens de gangbare traditie. De hoorn wordt geblazen via een los schuin afgesneden conisch mondstuk, meestal van vlierhout (de Happe).

 

Eind 2013 is het Midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel opgenomen in de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe en de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen hebben op 13 december 2013 het certificaat uitgereikt gekregen.

 

De twee erfgoedbeheerders vonden echter dat niet alleen de traditie van het blazen op de midwinterhoorn, maar ook de traditie van het bouwen van een midwinterhoorn moest worden geborgd. Vijf jaar na de borging van het Midwinterhoornblazen hebben we de inschrijving van het Midwinterhoornbouwen beleefd.

 

Zaterdag 1 december 2018 heeft in het bijzijn van de burgemeester van de gemeente Berkelland, de heer Joost van Oostrum, en andere genodigden in Café Restaurant Florijn in Gelselaar (Gld.) om 15.00 uur de inschrijving van de traditie van het midwinterhoorn-bouwen in de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland formeel plaatsgevonden met de ondertekening van de betreffende stukken.

 

In de naastgelegen boerderij B’j Winkels was een zogeheten POP UP MIDWINTERHOORN MUSEUM ingericht dat de genodigden konden bezoeken om een beeld te krijgen van de reikwijdte en geschiedenis van de Midwinterhoorntraditie, zowel vroeger als nu. Hier waren ook ervaren midwinterhoornbouwers aanwezig die uitlegden en demonstreerden hoe zo’n midwinterhoorn gemaakt wordt.

 

In de maand december is dit POP UP MIDWINTERHOORN MUSEUM ook te bezichtigen in het Oude Stadhuis, Markt 2, 7241 AA Lochem. Voor de openingstijden kunt u de website van VVV Lochem raadplegen.

 

Nadat om 16:00 uur de kerkklokken het begin van de zondagsrust in Gelselaar ingeluid hadden, heeft de eerste Midwinterhoornblazer bij de één na oudste Bentheimer zandstenen waterput de  Advent aangeblazen. Zijn aanblazen werd opgevolgd door Midwinterhoornblazers bij de andere 4 waterputten in Gelselaar.

 

Na het aanblazen bij de waterputten werd het geluid van de midwinterhoorn via een linie van Midwinterhoornblazers overgebracht van Gelselaar naar Eibergen. Op deze wijze werd de boodschap van de Midwinterhoorn van de plaats van bijschrijving overdragen aan het WEMA (’s Werelds Eerste Midwinterhoorn Atelier) van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

  

Eibergen is de plaats van waaruit Gerrit Hazewinkel in 1968 het Midwinterhoornblazen weer teruggebracht heeft in de Achterhoek.

KWF verlicht het middelpunt van Nederland

22 december 2017

Om mensen te steunen die met kanker te maken hebben, verlicht KWF Kankerbestrijding op 29 december het middelpunt van Nederland: de Goudsberg in Lunteren.

In dit gebied plaatsen vrijwilligers van KWF duizenden lampionnen in de vorm van een groot hart. Elk lichtje staat voor een dierbare. Uiteraard is de plek in samenwerking met de eigenaren en beheerders bepaald. Er is gekozen voor een locatie waar het echt donker is, maar zonder kwetsbare flora en fauna. De lampionnen zijn getest op hun weerbestendigheid zodat ze niet wegwaaien en worden na afloop op milieuvriendelijke wijze verwerkt.

Elke gedoneerde lampion brandt voor een dierbare en draagt bij aan belangrijk kankeronderzoek. Zo kan KWF doorbraken versnellen en komen er betere behandelingen voor patiënten.
Ook een dierbare steunen of herdenken tijdens de feestdagen? Of verhalen van anderen zien? Ga naar kwf.nl/lampion.

Midwinterhoornblazers van De Dijkbloazers zullen het kenmerkende geluid van hun hoorns laten horen tijdens het plaatsen van de lampions door de vele hiervoor geselecteerde vrijwilligers.

23-11-2017 Klaar voor de komende Advent

 

Vanaf medio september jl. is er door onze blazers intensief geoefend om zich naar beste vermogen weer te kunnen laten horen in de komende adventsperiode. Jan Willem Versteeg, professioneel geschoold en gevormd docent "koperblazen", heeft met veel animo en in een ontspannen sfeer de cursisten begeleid en op een hoger plan weten te krijgen. Daarbij zijn de nodige melodieën ingestudeerd.

Kortom we zijn klaar voor de komende advent, en onder de tab "Agenda" treft u aan waar u ons kunt horen en zien.

Allen een goede en mooie Advent toegewenst!

06-01-2017 Afblazen

Het middelpunt van Nederland op de Goudsberg in Lunteren was voor ons als Dijkbloazers dit jaar de locatie om ons blaasseizoen te beëindigen met het zogenaamde "afblazen". Vrijwel de gehele blaasgroep, bestaande uit zo'n 26 blazers was hierbij aanwezig. Staande in een grote kring rondom het middelpunt blies iedere blazer met haar of zijn kenmerkende melodie het blaasseizoen af.

We mogen terugzien op een mooi en geslaagd blaasseizoen waarin we weer vele duizenden mensen hebben kunnen laten kennismaken met het kenmerkende geleuid van de midwinterhoorn.

11-12-2016 Von Gimborn Arboretum in Doorn

Het Von Gimborn Arboretum in Doorn is een fantastische locatie en biedt de juiste ambiance om het publiek te laten kennismaken met en genieten van het karakteristieke geluid van de midwinterhoorn.

Het Zweeds Midwinterfeest dat dit weekend door het Arboretum georganiseerd werd, bleek, ondersteund door prachtig winterweer, voldoende attractiviteit te hebben om vele honderden bezoekers te trekken.

Deze werden onder begeleiding van een gids in groepen rondgeleid vergezeld van het sonore geluid van de midwinterhoornblazers die op diverse locaties opgesteld stonden. Daar werd met veel enthousiasme uitleg gegeven aan de bezoekers over dit Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Op het "Zweden-plein" kon men genieten van diverse kramen met zweedse producten, artikelen en bijzonderheden. Hier was ook een informatiestand ingericht met demonstraties hoe je een midwinterhoorn kunt maken. Uiteraard met de nodige toelichting.

Zie ondergenoemde link:

https://youtu.be/wvwTEQiayXI

27-11-2016 Aanblazen Advent 2016/17

Vandaag is ons bloasseizoen 2016/17 door een aantal van onze bloazers geopend met een gastoptreden bij de Ekelbloazers in Zuidwolde.

Voor de vierde keer in succes organiseerden zij de zogenaamde Midwinterhoorn Kuiertocht in en rond hun mooie dorp Zuidwolde met een veelheid aan historische wetenswaardig en bezienswaardigheden.

Zo'n 1300 deelnemers passeerden op hun route van 9 of 15 km in totaal 16 posten met gemiddeld 4-5 midwinterhoornbloazers. Overal op hun route konden de wandelaars het karakteristieke geluid ervaren.

Het weer was de organisatie heel gunstig gezind en tussen een paar kleine spatjes regen door werden de wandelaars vooral getracteerd op een stralende en warme herfstzon. 

12-08-2015 Afscheid Joop van Dijk

Het leven wil dat we vandaag afscheid nemen van Joop.

 

Een markant man is helaas niet meer.

 

Het bouwen van, en het blazen op de midwinterhoorn was de laatste jaren zijn grote passie.

Met zijn liefde voor deze traditie en tomeloze inzet heeft hij velen enthousiast gemaakt om dit immaterieel cultureel erfgoed actief uit te dragen en door te geven aan volgende generaties.

 

En dat zijn niet alleen mooie woorden maar ervaringen die wij met z'n allen delen.

 

Ofschoon hij altijd al iets met muziek, en meer specifiek met blazen had, is hij pas op latere leeftijd gepakt door het midwinterhoorn-virus. Bij een zeer gedreven en ervaren midwinterhoorn-bouwer in Aalten heeft hij geleerd hoe je uit droog hout een goede hoorn kunt bouwen. En ook hoe je op een midwinterhoorn zuivere tonen kunt blazen.

 

Met die wetenschap ging hij aan de slag in Lunteren. De garage bij zijn woning werd ingericht als midwinterhoorn-werkplaats. Vanzelfsprekend ging dit niet altijd meteen goed. Het bouwen van een midwinterhoorn is van zoveel factoren afhankelijk dat je gemakkelijk aan het een of ander voorbijgaat. Maar gaandeweg kreeg hij het aardig onder de knie en had daarmee zijn eigen specifieke manier van bouwen ontwikkeld.

 

Joop vond dat hij zijn ervaringen moest delen en ging enthousiast op zoek naar mensen die zelf ook wel zo'n mooie hoorn wilden maken. En die waren er altijd wel te vinden. Zijn werkplaats werd omgebouwd tot praktijklokaal en velen hebben daar geleerd hoe je met veel geduld en volharding uit een stammetje een hoorn kon maken. Hij was geen gemakkelijke leermeester, maar als je met je guts wat te ver gegaan was, dan wist Joop met stukjes hout, zaagsel, schuursel en lijm wonderen te verrichten. Hierbij kreeg je het gevoel dat het eigenlijk niet fout kon gaan of je moest het wel helemaal verprutst hebben. En dan liet hij je ook echt op de blaren zitten.

 

Dan kwam het moment dat het gat voor de happe geboord moest worden. Dat deed Joop altijd zelf, en inmiddels had hij al lang gezien hoe goed de hoorn was die je gebouwd had. Meestal was dat wel bevredigend en mocht je een happe uitzoeken die het beste bij je paste.

 

Meer dan 125 cursisten hebben onder leiding van Joop op deze wijze zo'n 200 hoorns gebouwd. Een aantal daarvan eindigde als herinnering of versiering aan de wand of belande ergens in een stoffig hoekje. Meestal omdat de bouwer geen zin had, of bij machte was om de kunst van het blazen onder de knie te krijgen. Maar gelukkig worden er ook nog de nodige door de bouwers gebruikt bij het oefenen of bij optredens.

 

Want naast het bouwen moest er natuurlijk ook geblazen worden. Hoewel Joop zelf een verdienstelijk blazer was, liet hij het lesgeven in midwinterhoornblazen graag aan anderen over. Vermoedelijk beschikte hij over een te kleine dosis geduld. Maar wel zorgde hij voor beschikbare locaties en natuurlijk de koffie.

 

Heel erg groot was zijn wens om Lunterse Midwinterhoornblazers met hun eigen gemaakte hoorns te zien en horen optreden op daarvoor geschikte momenten en plaatsen in Lunteren en omgeving. 

 

De kroon op zijn pionierswerk was dan ook in 2009 de oprichting van de Stichting De Dijkbloazers. Hierbij mocht hij als naamgever fungeren. Hiermee was de verankering van het midwinterhoorn-gebeuren in deze regio een feit. En werd tevens de basis gelegd voor de benodigde professionaliteit en continuïteit.

 

Gedurende de Adventsperiode zijn de Midwinterhoornblazers van de Blaasgroep De Dijkbloazers inmiddels een veel gevraagde partij. Op de daarvoor geëigende evenementen in de Lunteren en wijde omgeving laten zij zich zien en horen. En Joop liet zich daarbij niet onbetuigd door daar waar enigszins mogelijk met zijn stand te tonen hoe midwinterhoorns gebouwd worden.

En natuurlijk probeerde hij cursisten te werven.

 

Hij is niet meer......, Joop we zijn je veel dank verschuldigd en zullen je missen.

 

Vaarwel !!

 

Onze gedachten zijn bij zijn nabestaanden en wij wensen hen de kracht toe dit verlies te verwerken.

 

Bert Bloemert / Voorzitter

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.01 | 15:57

Beste Joop,

Wij kunnen je niet aan het gevraagde helpen maar komen graag luisteren naar je lezing. Waar en wanneer is dat mogelijk?
Wij horen het graag van je!

...
11.01 | 20:03

Ik zoek plaatjes of tekeningen van Germanen met een Midwinterhoorn voor een lezing

Wie kan mij daar aan helpen

...
27.12 | 20:37

Vandaag 27/12 bij de Doesburgermolen was zeer geslaagd! Vuurkorfjes, gluhwein, snert, brood met ei drinken erbij; gezang en midwinterhoornblazen prima

...
12.12 | 18:09

Wij zijn op woensdag 27 december 2017 van 13.00 - 17.00 uur aanwezig bij de MWH-wandeling bij de Doesburgermolen.

...
Je vindt deze pagina leuk